Kêu gọi giúp đở hằng triệu đồng bào nghèo khó tại Sài Gòn đang bị phong tỏa trong đại dịch

SAU 4 NGÀY VẬN ĐỘNG DANH SÁCH QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO NGHÈO KHÓ TẠI SÀI GÒN ĐANG BỊ PHONG TỎA, SỐ TIỀN VƯỢT 90,000 DOLLARS

 

 

 

 

Tường Trình Lể Phật Đản Chùa Quang Minh 2021

 
 

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - Tụng Niệm Tại CHÙA QUANG MINH

 

 
1 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(a) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI 
  https://youtu.be/1a-ocDKEDCM
2 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(b) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/PDLlYE-nIjo
3 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(c) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UJ-6QqxHAWk
4 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(d) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UuQfQYjSB-8
5 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(e) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/L_V9b3Nbcts
6 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM VÔ THƯỢNG ĐÀ LA NI THỨ NHẤT (a)
  https://youtu.be/UCvt9dzmW50
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (a)
  https://youtu.be/gq72ky7iKsM
8 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM THANH TỊNH ĐÀ LA NI THỨ BA (a)
  https://youtu.be/C5RR4AnudDc
9 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (a)
  https://youtu.be/ISdZJY1v4Tc
10 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (b)
 

https://youtu.be/GaHMy-5538A

Chi tiết...

Lễ Phật Đản Chùa Quang Minh - Chủ nhật ngày 27/06/2021

 
Chi tiết...

Hỗ trợ $250 Power Saving Bonus của chính phủ Victoria

Thông tin về khoản hỗ trợ $250 Power Saving Bonus của chính phủ Victoria cho các hộ gia đình ạ. Hiện nay do lockdown nên bên Energy Info Hub đang hỗ trợ nộp hồ sơ qua điện thoại: (03) 9607 7117 – nói tiếng Việt hoặc (03) 9607 7103 – nói Tiếng Anh.

Điều kiện để nhận hỗ trợ này là:

  • Đang nhận trợ cấp Centerlink gồm Pensioner, Job Seeker/New Start, Youth Allowance, Austudy, Abstudy hoặc Department of Veterans Affairs Pensioner Concession (hoặc đang giữ thẻ Department of Veterans Affairs Gold Card)
  • Có bill điện (địa chỉ tại Victoria)

Mỗi hộ gia đình chỉ được nhận trợ cấp này một lần duy nhất.