In bài này
Chuyên mục: QM Nhà Trù (Bếp)
Lượt xem: 585

Mỡi trưa chủ nhật chùa Quang Minh có phân phát cơm và thức ăn chay Miễn Phí