TRƯỜNG VIỆT NGỮ CHÙA QUANG MINH- Trading As VIETNAMESE PARENTS’ CLUB IN KENSINGTON
Trường Việt Ngữ Chùa Quang Minh có các lớp tiếng Việt cho các em từ Mẫu Giáo đến lớp 6, học hàng tuần vào thứ 7 từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều.
Quang Minh Vietnamese Languages School is managed under the Principal Senior Venerable Thich Phuoc Tan and management team.