GĐPT Đại Bi Quan Âm

 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi

HAPPY MOTHER’S DAY WEEKEND, THƯA THẦY CÔ PHU HUYNH VÀ ANH CHỊ EM :-D