TRUNG TÂM HỌC PHẬT
Chùa Quang Minh nhằm mục đích cung cấp và hỗ trợ Phật giáo học tập và thực hành Pháp để khuyến khích mọi người sống trong hòa bình và hòa hợp. Các dịch vụ bao gồm tĩnh tâm hàng tuần, các lớp thiền, các buổi tụng kinh hàng tuần và các dịch vụ thư viện.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Chùa Quang Minh hỗ trợ các dịch vụ cộng đồng hợp tác với nhiều cơ quan khác nhau bao gồm chương trình Work for Dole, tư vấn về ma túy và rượu, các chương trình giáo dục và y tế, và các khóa đào tạo được công nhận bao gồm dịch vụ chăm sóc người già và thanh thiếu niên.

TRUNG TÂM VĂN HÓA
Chùa Quang Minh chu khấp và trưng bày nhiều khía khạnh văn hóa