In bài này

Chương trình Sunday 20 Feb 2022 tại chùa Quang Ming

-          Chánh Điện Lớn: Sau khi khóa lễ Tịnh Độ xong, sẽ là buổi ra mắt của Đạo Tràng trở lại sinh hoạt sau hơn 2 năm Covid (cắt bánh & múa lân)

-          Khu Vực “Phật Ngọc”: Pop Up Vaccination Arear sẽ ở tại khu vực này (sẽ nhờ Hải dựng 2 lều nhỏ phía bên hông). Pump in on Friday

-          Sẽ có The Western Bulldogs team come along, phát masks, beanies and program information

-          GDPT sẽ múa lân trước chánh điện lớn và trước khu vực Phật Ngọc lúc 11am (trước hoặc sau khi thầy phỏng vấn)

-          Media Crews của ABCNews TV and 7news sẽ đến chùa vào lúc 10am, con sẽ hướng dẫn cho Crew quay các cảnh sinh hoạt của chùa, tụng kinh trên chánh điện, vaccination area. Trước 10.30am hoặc sau 11.30am sẽ phỏng vấn Thầy và CoHealth team nhen.

-          Pharmacist Hien tiep tuc phat RAT kits cho những ai có concession cards from 10am to noon

Như vậy hội trường sẽ được trống cho trường việt ngữ, GDPT dai hoan hy và đạo tràng thọ trai hôm chủ nhật