Kính gỡi Quí Vị,

Chùa Ấn Quang sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào 10 giờ Thứ Bảy 13/08/2022.
Kính mời qúi Phật tử và đồng hương đến tham dự.
Thọ trai có bún huế đặc biệt.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Phạm Phúc Nhân