Kính thưa Quí Vị.
Kính mời quí vị đến chùa Quang Minh vào ngày Chủ Nhật 25/02/2024 tham dự sự kiện quan trọng.
Thân kính,
Phạm Phúc Nhân