Kết quả 115,000 dollars buổi gây quỹ ngày 08/02/2020 vào lúc 7,30 tại nhà hàng Happy Reception

đã diễn ra buổi gây quỹ cháy rừng tại Uc trong tổng số trên 600,000 dollars

của các chùa Phật Giáo Việt nam tại Uc.