Thượng Tọa Thích Phước Tấn và Nghị Viên Cúc Lâm( SBSnews)
 
Click link bên dưới để xem video
 
Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân ( SBS news)
 
Úc sắp mở cứa khi gấn đạt mục tiêu chủng ngừa vaccine.
Sau đêm trung thu Hà Nội sống chung với Covid-19 thế nào?
Thế giới sẽ dỡ bỏ cách ly ra sao?
 
 
 

BIẾN CHỦNG DELTA COVID-19 TẠI NSW, VICTORIA & SÀI GÒN - Phỏng Vấn Đặc Biệt