Kính thưa các quý vi,

Sau mùa dông giá rét hằng năm , Chùa Quang Minh thường tổ chức  Lễ  Hoa Anh Đào và Lễ Vu Lan

Vì năm nay hoa đào nở sớm nên  chùa Quang Minh sẽ tổ chức như sau:,

1/ Lễ hội Hoa Anh Đào vào ngày Chủ Nhật ngày 13/08/2023 vào lúc 10 giiờ sáng  và tiếp tục ngày 20/08/2023:
sẽ sắp xếp  có múa lân ,văn nghệ , hội hoa Lan, triễn lãm tranh đan tay  , trà đàm . .
2/ Lễ Va Lan vào ngày 03/09/2023 10,giờ sáng..
Hoa anh đào chùa Quang Minh có 3 loại hồng đào, bạch đào và huyết đào và kéo dài trong 1 tháng 
Qúi vị đồng hương có cơ hội đến chùa thưởng ngoạn trong thời gian những bông hoa đào  đẹp rực rỡ hiếm quí nầy .

 

Cám ơn toàn thể quí vị.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phạm Phúc Nhân