Cúng dường cho chùa Quang Minh

Mọi đóng góp xin gửi về Trương mục ngân hàng chùa Quang Minh

Bank: Commonwealth Bank of Australia

Chi Nhánh: Highpoint S/C 200 Rosamond Road

SWIFT/BIC code: CTBAAU2S

BSB: 063 240

Account Number: 1108 8096