Chương Trình Thường Xuyên

Cực Lạc Liên Hữu Liên Xã Quang Minh Đạo Tràng- Thọ Bát Quan Trai Giới hàng tuần vào ngày Chủ Nhật:-

8.00am – Lễ Sám Pháp Tịnh Độ, Niêm Phật, Kinh Hành và Thiền Tọa
** Nghi thức Sám Pháp Tịnh Độ theo sự hướng dẫn của Sám Chủ Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái.
Chúng con từ vô thỉ. Vì vô minh gây bao lầm lỗi. Làm khổ con lại khổ người. Khổ cho hết thảy muôn loài. Nay tất cả con xin sám hối.
Nguyện chư Phật thương xót chứng minh. Cho con hết lòng ăn năn sám hối. Kể từ nay con nguyền xin sửa đổi. Bao lỗi lầm mà con đã gây ra. Nay tất cả con xin sám hối. Nguyện chư Phật thương xót chứng minh. Cho chúng con được sống an lành
(lược trích trong quyển Sinh Hoạt Đạo Tràng Quang Minh do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái biên soạn).
** Luân phiên niệm Phật – Nam Mô A Di Đà Phật trong vòng 15 phút
** Kinh Hành niệm Phật – Nam Mô A Di Đà Phật trong vòng 15 phút
** Niệm Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát – 108 (1 xâu chuỗng tràng hạt)
** Hồi hướng lễ Sám Pháp Tịnh Độ và Tam Tự Quy Y.

9.00am – Lễ Truyền Giới Thọ Bát Quan Trai
** Nghi thức Truyền Giới Thọ Bát Quan Trai theo sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Giới Sư
- Niệm hương
- Lễ Tán Phật
- Sám hối phát nguyện
- Truyền thọ Bát Quan Trai Giới
- Hồi hướng lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Tự Quy Y.
Ðệ tử từ trước đã làm các đều ác, đều do vô thỉ Tham, Sân, Si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha Tát (khởi thỉnh 3 lần)

9.30am – Khóa lễ Tịnh Độ - Cầu An và Cầu Siêu
** Khóa lễ Tịnh Độ (nghi thức Nhật Tụng) theo sự hướng dẫn của Sám Chủ Thượng Tọa Trụ Trì

10.30am – Chương trình Thuyết Pháp
** Buổi thuyết pháp trong vòng 1 tiếng sẽ do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn chủ giảng.

11.30am – Đại chúng vân tập Trai Đường- Chuận bị Thọ Trai và nghi thức Cúng Quá Đường
** Sau khi đại chúng đồng xá hòa chúng, sau khi dứt 3 hồi khánh, cử bát cơm lên ngang mày, một tay bắt ấn cam lồ (ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp út) tụng bài cúng dường:
Cúng dường Thanh Tịnh pháo thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Cực lạc thế giới A Di Đà Phật, Thập phương tam thế nhứt thiệt chư Phật
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Tam đức, lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, Nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh
Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ xung mãn,
** Xuất sanh và xướng tăng bạt
Xuất sanh: Pháp lực bất tư nghi, từ bi vô chướng ngại
Thất liệp biến thập phương, phộ thí châu sa giới, Án độ lợi ích tóa ha
Đọc kệ chú:
Đại bàng kim sí điểu, khoáng dã quỷ thần chúng
La sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, Án mục đế tóa ha (7 lần)
** Bưng chén cơm lên ngang trán thầm đọc bài kệ:
Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí, thọ thiên nhơn cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần)
** Tam Đề và Ngũ Quán:
Muổng thứ nhất: nguyện đoạn nhứt thiết ác
Muỗng thứ hai: nguyện tu nhứt thiết thiện
Muỗng thứ ba: nguyện độ nhứt thế chúng sanh
Một: kể công nhiếu ít so chổ kia đem đến
Hai: xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường
Ba: ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham sân si là cội gốc
Bốn: chính là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy
Năm: vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này
** Kiết Trai Kệ Chú:
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát diệt tha. Án chiết lệ chuẩn đề ta bà ha (7 lần)
Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc
Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác gian biện, cụ chư phật pháp
** Phục Nguyện và Kinh Hành Niệm Phật

2.00pm – Giáo Lý Tịnh Độ
Buổi giáo lý Tịnh Độ sẽ do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái hướng dẫn

5.00pm – Lễ Xả Bát Quan Trai Giới và Hoàn Mãn

(lược trích tài liệu Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới trong Phật Học Phổ Thông quyển 1 do Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hòa; quyển Giới Đàn Tăng biên soạn và quyển Sinh Hoạt Đạo Tràng Quang Minh do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái biên soạn)

MP Nguyen

Tết - Tết Nguyên đán
Lễ hội Tết Minh Minh là một sự kiện thường niên độc đáo được tổ chức trên địa điểm của chùa Phật quang. Mỗi năm, hàng ngàn người từ Maribyrnong và các vùng ngoại ô xung quanh đã tham dự lễ hội Tết Minh Minh để xem biểu diễn, xem màn tụng kinh và ăn chay để đón Tết Nguyên đán.
Tết Nguyên đán là một trong những sự kiện văn hóa và tinh thần quan trọng nhất đối với cộng đồng người Việt và người Hoa trên toàn thế giới. Là một trung tâm tâm linh, Đền Quang Minh cung cấp một không gian quan trọng cho các thành viên cộng đồng đến với nhau để tỏ lòng thành kính với tổ tiên của họ và là một trung tâm tìm cách cung cấp hy vọng và cảm hứng cho tất cả mọi người.
 Mục đích rộng lớn của Tết Tết Minh Minh là tạo cơ hội cho cộng đồng địa phương và người Việt, Phật giáo Trung Quốc & không theo đạo phật cùng nhau khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp và sự phong phú của lễ hội truyền thống âm lịch và Phật giáo.

Trung Thu - tết trung thu
Lễ hội Trung-Thu, còn được gọi là Tết Trung thu hay Tết trẻ em, được tổ chức vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch và được coi là lễ hội quan trọng thứ hai của Việt Nam sau Tết.
Lễ hội Trung-Thu bắt đầu từ buổi bình minh của nền văn minh nông nghiệp, bắt nguồn từ khoảng mười lăm đến hai mươi nghìn năm ở Đông Nam Á. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội Trung-Thu là thời điểm đặc biệt để mọi người vui mừng trong tinh thần của mùa thu.
Mục đích của lễ hội Trung-Thu là nhằm thúc đẩy giáo dục, ý tưởng sáng tạo, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật và thủ công và thơ ca cho giới trẻ. Lễ hội tổ chức một bức tranh toàn cảnh với lễ rước đèn lồng của trẻ em, các chương trình, bài hát và điệu nhảy đầy màu sắc. Lễ hội Trung-Thu mang đến hương vị độc đáo của trung thu với những món ngon như bánh trung thu, bánh bột hạt sen, bánh đậu xanh và trà thơm. Lễ hội mang đến những âm thanh vui tai của tiếng cười trẻ em, âm nhạc lạc quan từ trống múa rồng và những bài hát thiếu nhi đặc sắc, sẽ mang lại nụ cười cho mọi người trên khuôn mặt.

Vũ Lan - Lễ hội Ullambana
Vũ Lan có thể được coi là Ngày của Cha và Mẹ Việt Nam. Nguồn gốc của các lễ hội có thể được truy nguyên từ Kinh Ullambana, trong đó có một bài giảng của Đức Phật Gautama đến Maudgalyayana, một trong hai đệ tử chính của ông, về việc thực hành lòng hiếu thảo và cách cứu người mẹ quá cố của mình khỏi đau khổ. Kinh nói rằng Maudgalyayana có tầm nhìn về mẹ mình đang tái sinh một con ma đói ở cõi thấp do nghiệp chướng của cô. Đức Phật khuyên Maudgalyayana tổ chức một hội đồng các nhà sư để cúng dường vì lợi ích của người mẹ quá cố của mình.
Vũ Lan được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch và lễ hội đóng vai trò như một lời nhắc nhở để tôn vinh cha mẹ cũng như tưởng nhớ tổ tiên và người quá cố. Du khách đến chùa cúng dường sangha và tụng kinh để giải thoát những người quá cố đã được tái sinh vào những trạng thái không mong muốn. Một trong những hoạt động nổi bật trong lễ hội là lễ hoa hồng trong đó du khách được tặng một bông hồng đỏ nếu bố mẹ còn sống hoặc một bông hồng trắng nếu cha mẹ họ qua đời. Phong tục này khá mới mẻ về truyền thống Phật giáo Việt Nam và đã trở thành một sự kiện độc đáo đối với Vũ Lan.
Ngoài việc viếng thăm các ngôi đền, mọi người được khuyến khích thực hiện các hành động từ bi như thả gia súc trở lại tự nhiên và ăn chay.

Vesak - Phật Đản
Phật Đản hay Vesak kỷ niệm sự ra đời, giác ngộ (Phật quả) và đi qua (Parinirvāna) của Phật Gautama. Đây là một ngày lễ hàng năm được quan sát thấy ở nhiều nước châu Á thực hành Phật giáo bao gồm cả cộng đồng Phật giáo Việt Nam.
Điều quan trọng lớn là sự hiểu biết và tưởng nhớ rằng Đức Phật không sinh ra một vị Phật mà trở thành một người thông qua nỗ lực của chính mình để có được sự chứng ngộ và giác ngộ đầy đủ. Trạng thái giác ngộ này còn được gọi là Nirvana (tiếng Phạn) hoặc Nibbana (Pali) và xảy ra khi một người nhìn thấy và hiểu bản chất thực sự của tất cả mọi thứ. Sự giải thoát này có nghĩa là tất cả sự si mê / vô minh, chấp trước / tham lam và ác cảm / thù hận của họ bị dập tắt và cuối cùng có nghĩa là sẽ không còn tái sinh nữa.
Trên Phật Đản, du khách và phật tử viếng thăm chùa và tỏ lòng thành kính với Tam Bảo: Phật, Pháp (Phật giáo) và Tăng đoàn (đệ tử Phật giáo) bằng cách tôn vinh trong các lễ hội cũng như thực hành bố thí, đức hạnh và tu luyện. Bố thí thường liên quan đến các lễ vật tượng trưng đơn giản cho ngôi đền như hoa hoặc đốt nhang, thúc đẩy ý tưởng về sự vô thường vì hoa đẹp sẽ khô héo và hương sẽ cháy hết. Đức hạnh được quan sát bằng cách tái khẳng định cam kết đối với các giới luật đạo đức được thực hiện như một Phật tử và tu luyện bao gồm tụng kinh, thiền định và lắng nghe các bài giảng.