Kính bạch quí Thầy và kính thưa quí vị.

Vì tình hình dịch Corona virus còn tiếp diễn nên quý Thầy xin hỏan buổi trình diễn Show văn nghệ ngày 22/03/2020 tại chùa Quang Minh.

Xin quí vị hoan hỉ.

Nam Mô A Di Dà Phật.