Xin Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và đã tải hình đẹp vào chùa. Cuộc thi đã chấm dứt, bạn có thể được liên lạc qua email nếu bạn trúng giải.

 

Scan QR code 

OR Use this link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd26DHxg4t-EqzWN9s0DC3FEo9cbbfD1KrVTQ8EwRwYyZrRLw/viewform