Hôm nay Chủ Nhật 16/08/2020 lúc 2 giờ chiều Quý vị có thể lên Zoom ID:  4102993232

để tham dự mục phỏng vấn với Thầy trụ trì Phước Tấn về bộ phim Ngạ Quỹ.

Bộ phim sẽ được chiếu trên SBS Monday 24/8 9:25pm to Thursday 27/8 9:25pm