Đây là trailer của Lễ Hội Phật Giáo Miền Tây, Chùa Quang Minh Tham gia và Bảo trợ.