Kính gởi Quí Vị,
 
Do tình hình Covid 19 Victoria có biến chuyển khả quan hơn khị chánh phủ cho phép làm lễ 50 người trong chánh điện và 100 người  ngoai sân chùa.
Chủ nhật nầy ngày 13/06/2021 Chúa Quang Minh sẽ mở cửa đón đồng hương về Chùa lễ Phật và Take away food.
Quí vị đến chùa 
1/Cố gắng chích Vaccine (theo độ tuổi đã cho phép).
2/ Mang Mask.
3/ Giữ khoảng cách.
4/ khử khuẩn tay.
5/ Mang Mobile phone để scan QR mỗi chánh điện và khu nhà ăn ( Trong trường hợp không có Mobilephone sẽ đăng lý tại chỗ).
 
Chủ nhật ngày 27/06/2021 sẽ tổ chức Phật Đản và có Bún Huế truyền thống của chùa.
 
 Xin Cám ơn toàn thể đồng hương.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
Phạm Phúc Nhân
 
Kính thưa toàn thể Quí Vị,
 
 Do tình hình Lockdown tại Victoria từ 28/05/2021 cho đến 7 ngày.
Nên Thầy Trụ Trì chùa Quang Minh không tổ chức Lễ Phật Đản ngày 30/05/2021 và chùa sẽ đóng cửa không take away food.
Hy vọng sẽ tổ chức Lễ Phật Đản trong những tuần kế tiếp khi điều kiện cho phép( theo dõi thông báo.).
Trong giai đoạn nầy quí vị nên  chích Covid Vaccine .
Thân trọng cám ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
Phạm Phúc Nhân