Đền Quang Minh là một trung tâm cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Victoria, cũng như văn phòng của Hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam. Đền nằm khoảng mười hai km về phía tây Melbourne, CBD, nhìn ra sông Maribyrnong hiền hòa.

Lịch sử của chùa Quảng Minh và Phật giáo Việt Nam tại Victoria có thể được bắt nguồn từ năm 1980 khi nhà sư đầu tiên của Việt Nam, Hòa thượng Thích Tắc Phước, hiện được gọi là Hòa thượng Thích Thích Huệ, đến Úc. Cùng với một nhóm nhỏ Phật tử Việt Nam, ông đã thành lập cái mà ngày nay được gọi là Hội Phật giáo Việt Nam Hoa Kỳ. Sau khi Hòa thượng Thích Huyền Tôn đến Melbourne năm 1981, Cộng đồng Phật giáo Việt Nam Melbourne đã thuê một tài sản tại 17 Hoddle Street, Richmond để thành lập một trung tâm tạm thời cho cộng đồng người Việt Melbourne. Trong cùng năm đó, một tài sản tại 8 Prince Street, Footscray, đã được mua. Tên của Đền lúc bấy giờ, do Hòa thượng Thích Huyền Tôn đưa ra, là Đền Đại Bi Quan Âm.

Hòa thượng Thích Huyền Tôn rời chùa Bi Quan Âm vào năm 1985 và Hòa thượng Thích Kapạn thay thế ngài làm trụ trì mới. Ngôi đền sau đó được chuyển đến 112 Pilgrim Street, Footscray và tên của nó được rút ngắn thành Đền Quan Âm. Năm 1986, Đền lại di dời đến Phố Morris, Ánh dương. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Tôn Thích Huệ và các thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Melbourne, tên của chùa đổi thành Quang Minh, có nghĩa là light ánh sáng sáng. Đền Quang Minh cuối cùng đã chuyển đến địa điểm hiện tại trên đường Burke vào năm 1989 và sảnh chính được xây dựng vào năm 1994.

Kể từ khi thành lập, một loạt các vị trụ trì đã được chỉ định để lãnh đạo giáo đoàn Đền Minh Minh. Chúng bao gồm Hòa thượng Thích Phước Hành, Hòa thượng Thích Tâm Phương, Hòa thượng Thích Nguyên Lưu, Hòa thượng Thích Như Định và Hòa thượng Thích Minh Trí. Vào ngày Vesak tháng 5 năm 1997, Hòa thượng Thích Phước Tấn được chính thức bổ nhiệm làm trụ trì chùa Quang Minh.

Những phát triển hiện tại tại chùa Quang Minh
Trong năm năm tới, chùa Quang Minh sẽ nổi lên như một trong những học viện Phật giáo quan trọng nhất ở Úc, với kế hoạch cho một ngôi đền mới, túp lều thiền và một Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng với các cơ sở đào tạo bổ sung. Mục đích cơ bản của Phật giáo là khuyến khích mọi người sống trong hòa bình và hòa hợp bằng cách cung cấp các dịch vụ văn hóa, xã hội và giáo dục thiết yếu cho cộng đồng nói chung.

Đền Quang Minh hiện đang tham gia vào một dự án lớn, tức là xây dựng một Đền thờ mới, Trung tâm dịch vụ cộng đồng và Bảo tháp trên địa điểm tại 18 Burke Street Braybrook.

Ngôi đền mới này sẽ có giá khoảng 10 triệu đô la. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2006 và sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2009. Cấu trúc mới sẽ có ba cấp độ; một cấp độ sẽ được dành riêng hoàn toàn như một Center Trung tâm dịch vụ cộng đồng, với các cơ sở đào tạo và phỏng vấn được cập nhật kết hợp trong bố cục bên trong của tòa nhà.

Bằng cách cung cấp các khu vực / cấp độ dành riêng trong Trung tâm dịch vụ cộng đồng mới, chúng tôi sẽ có thể mở rộng việc cung cấp, phạm vi và chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm tăng quyền truy cập vào các cơ sở chất lượng cho các cơ quan khác nhau để cung cấp thêm dịch vụ tiếp cận tại chỗ.

Cộng đồng Phật giáo tại chùa Minh Minh trong 5 năm qua đã cung cấp một số dịch vụ cộng đồng từ Braybrook hợp tác với các cơ quan khác nhau. Những dịch vụ này bao gồm: Làm việc cho chương trình Dole; tư vấn về ma túy và rượu; chương trình y tế và giáo dục; và các khóa đào tạo được công nhận bao gồm dịch vụ chăm sóc người già và thanh thiếu niên. Các tòa nhà hiện tại mà các dịch vụ này được cung cấp đã trở nên quá đông đúc, hạn chế việc mở rộng và phạm vi dịch vụ được cung cấp.

Là một phần của sự phát triển mới, chúng tôi tại Temple rất muốn đảm bảo rằng các dịch vụ chúng tôi cung cấp phản ánh nhu cầu của cộng đồng. Mục đích của chúng tôi là phối hợp với các bên liên quan chính trong khu vực để tích hợp các chương trình trong cộng đồng phản ánh những vấn đề cấp bách nhất và trong một số trường hợp là nhu cầu lâu dài của cộng đồng.