Hòa thượng Thích Phước Tân OAM đã làm Trụ trì chùa Quang Minh ở Braybrook, Melbourne, Úc từ năm 1997. Ông đã thực hành và giảng dạy Phật giáo Tịnh độ Đại thừa trong nhiều năm, và năm 1990, ông được bổ nhiệm làm cố vấn tâm linh cho ba người khác nhau. Hội Thanh niên Phật giáo Việt Nam; một ở Sydney và hai ở Melbourne.

Ngài đã giới thiệu Chủng viện với Hòa thượng Thích Phước Huế tại Tu viện Phước Huệ ở Sydney năm 1981, cùng năm mà ngài đến Úc với tư cách là một người tị nạn.

Năm 1990, ông được gửi đến Pháp, nơi ông đã nhận được giới luật xuất gia đầy đủ giới luật Bikkshu tại Lyon.

Năm 2004, Hòa thượng Phước Tân là giám đốc của Đại hội Phật giáo Úc. Cùng với Liên đoàn Phật giáo Úc, Hội đồng Phật giáo của Đại học Victoria và Đại học Victoria, ông cũng tham gia vào việc tổ chức Hội nghị Phật giáo Cam kết tại Hội nghị Úc.

Hiện tại, ông là phó chủ tịch của Hiệp hội Phật tử Thế giới và là thành viên của Ủy ban Phật giáo Tham gia, đang giúp Ủy ban Đoàn kết và Đoàn kết của Phật tử Thế giới biên soạn một bài tụng tiếng Anh thông dụng sẽ được sử dụng trong buổi khai mạc WFB tương lai hội nghị. Tại địa phương, Hòa thượng Tân là thành viên của Ủy ban Cứu trợ khẩn cấp và Ủy ban Xanh và Sạch của Hội đồng Thành phố Maribyrnong. Anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày Clean Up Australia kể từ năm 1995.

Ông cũng là hiệu trưởng của trường dạy tiếng Việt Văn Lang. Năm 2002, anh được trao tặng huân chương Thế kỷ cho dịch vụ của mình cho cộng đồng. Bất chấp tất cả những nhiệm vụ này, anh ta dẫn đầu một khóa tu mỗi tuần và cung cấp các hướng dẫn thiền định cho cư dân và nhân viên của các tổ chức khác nhau và là lãnh đạo tinh thần của Hội đồng Tịnh độ Quảng Minh, với hơn 200 thành viên tập luyện mạnh mẽ mỗi tuần.

Năm 2008, Hòa thượng Phước Tân đã được trao tặng Huân chương Úc để công nhận các dịch vụ của anh ấy cho cộng đồng, một vinh dự anh ấy đã kịp thời chia sẻ với cộng đồng. Ông là người bảo trợ cho Nghị viện Tôn giáo Thế giới, được tổ chức tại Melbourne năm 2009.